GÓC TRẢI NGHIỆM

Xác định rõ sứ mệnh và tập trung vào điều tích cực để luôn cảm thấy năng lượng, nhiệt huyết và niềm vui

  BUỔI SÁNG CUỐI TUẦN LUÔN NGẬP TRÀN NƯỢNG LƯỢNG VÀ NIỀM VUI NHÉ CẢ NHÀ ” Sáng chủ nhật vợ nằm ngủ chuẩn bị sanh mình thì vẫn chiến đấu tiếp tục, với mình được làm việc là niềm vui và tạo ra thành quả là hạnh phúc rồi. Khi mình bắt đầu xác Continue Reading