TÔI LÀ NGƯỜI BỊ ÉP VÔ THẾ PHẢI THÀNH CÔNG

1

Đừng bao giờ nghỉ tôi là người may mắn đạt được thành công. Bạn cũng đừng bao giờ nghỉ tôi phụ thuộc vào sự đùm bọc của gia đình. Thật sự thì tôi cũng may mắn sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm kinh doanh và ba …

Đọc thêm »

HÃY TÌM RA ƯỚC MƠ VÀ SỐNG HẾT MÌNH VỚI NÓ

2

Một công thức thành công của một vị diễn giả nổi tiếng tại Việt Nam mà tôi đã biết được là ” Hãy tìm ra ước mơ và sống hết mình với nó “. Một công thức thành công quá đơn giản phải không các bạn ? Cho đến thời …

Đọc thêm »